LONG-REVALIDATIE COPD ASTMA

Wat zijn de behandelmogelijkheden bij patiënten met longklachten? Met welke oefeningen versterk je de ademhalingsspieren, waardoor de longfunctie verbetert? Waarom ademhalingsoefeningen in combinatie met bewegingsoefeningen? We behandelen nieuwe inzichten en technieken.

De huisarts of longarts behandelt patiënten met een longaandoening meestal met medicijnen. Soms is dit niet voldoende en is een aanvullende behandeling nodig.
Fysiotherapie Konings biedt daarom longrevalidatie. Voor deze behandeling gestart wordt hebben wij graag overleg met je huisarts of specialist om te kunnen bepalen wat voor klachten het betreft en hoeveel capaciteit je hebt.

Deze gegevens zijn voor ons belangrijk om een persoonlijk en doelgericht revalidatieprogramma voor je te kunnen opstellen.

Wat kunnen wij voor je doen:

Longrevalidatie geeft je geen nieuwe longen of luchtwegen, maar biedt je de mogelijkheid beter met de chronische aandoening om te gaan. De gevolgen van een chronische ziekte kunnen je dagelijks leven negatief beïnvloeden. Door het volgen van een revalidatieprogramma is dit te beperken. Revalideren is leren omgaan met de problemen die je door de longaandoening ervaart. Wanneer dit lukt, verbetert in veel gevallen de kwaliteit van leven.

Bij de behandeling staat jouw hulpvraag centraal. Dit betekent dat jou wensen over wat je wilt bereiken in de behandeling voorop staan.
je kunt onderdelen volgen die gericht zijn op bijvoorbeeld:
– het verbeteren van je conditie
– het leren omgaan met je ziekte en de daaruit voortvloeiende beperkingen;
– het vinden van oplossingen voor praktische problemen op je werk of thuis.
– leren waar je grenzen liggen, deze herkennen en zonodig maatregelen nemen.

COPD

Uit onderzoek is gebleken dat COPD patiënten inactiever zijn dan gezonde mensen. De inactiviteit zorgt juist voor een vermindering van de conditie en verlaging van de inspanningstolerantie! Een medisch beweegprogramma dat gericht is op het verbeteren van de inspanningstolerantie is daarom onmisbaar bij het behandelen van deze patiënten. Naast het verbeteren/behouden van de fysieke belastbaarheid benadrukt de KNGF-richtlijn “chronische obstructieve longziekten” het belang van kennis op het gebied van pathofysiologie, (para)medische onderzoek, klinimetrie, analyse, training & oefentherapie, educatie & coaching en het opstellen van een behandelplan bij deze patiëntencategorie. De opleiding is er op gericht om patiënten met COPD te begeleiden volgens de KNGF-richtlijn COPD, hierbij zal evidence based practice (EBP) handelen ten grondslag liggen van de aangeleerde vaardigheden. Daarnaast zullen dezelfde onderwerpen voor de aandoening astma worden besproken. De nadruk zal liggen op het klinisch redeneren en het praktisch toepassen.

Je zult de website van het LongFonds vast wel kennen. Maar neem nog eens een kijkje, misschien staat er nieuwe relevante informatie voor je op.
Heb je vragen, dan helpen we je bij Fysiotherapie Konings graag verder.