Themagroepen

Bewegen voor doelgroepen met een bepaald ziektebeeld…

Bewegen is goed voor iedereen, maar omdat een lichamelijke beperking soms roet in het eten kan gooien, verzorgt SportFit Bergen op Zoom (bij voldoende deelname) trainingen voor doelgroepen met een bepaald ziektebeeld zoals:

• Osteoporose
• Hart(patiënten)
• Reuma
• Diabetes
• Obesitas (overgewicht).

13 lessen / 13 weken

Binnen deze lessen zullen de groepen bestaan uit mensen met hetzelfde ziektebeeld, zodat u in een rustige en sociale omgeving kan sporten.

De lessen zullen bestaan uit een pakket van 13 lessen, dat wil zeggen 13 weken lang een keer per week een uur sporten in onze praktijk. Tijdens deze lessen staan de sporters onder continue begeleiding van een van onze fysiotherapeuten en zal deze steeds toezicht houden op de belasting en toepasbaarheid van de verschillende oefeningen. Zowel aan bet begin als aan het eind van de lessenreeks wordt u getest op de verschillende vlakken als kracht en conditie, zodat u ook uw eigen vooruitgang kan meten. Na deze cursus is het mogelijk om individueel de lessen onder directe begeleiding verder voor te zetten.

.

Binnen onze praktijk, welke bestaat uit 3 grote zalen, Kunt u op verschillende manieren aan uw eigen lichamelijke conditie en kracht werken. Een combinatie van kracht-, therapeutische-, en conditionele toestellen vormen hierbij de belangrijkste factoren, welke aangevuld worden met losse oefenmaterialen.

Een aantal zorgverzekeraars, waaronder VGZ, vergoedt themacursussen geheel of gedeeltelijk. Voor meer informatie hierover en over andere aspecten van ons aanbod willen wij u graag nader informeren.

Osteoperose

Osteoporose (beter bekend als botontkalking) maakt de botten zwakker en gevoeliger voor pijnklachten. Sporten kan osteoporose niet genezen, maar kan er wel voor zorgen dat de klachten van osteoporose teruggedrongen kunnen worden. De actieve, zich herhalende drukmomenten op bet hot zorgen voor een hernieuwde opbouw van de botbalkjes. Wij hebben een aantal trainingsschema’s gemaakt die hierop afgestemd zijn.

Hart(patiënten)

Hartpatiënten komen na de revalidatie in het ziekenhuis vaak in een leeg gat terecht. Ze krijgen het advies mee van de artsen om te blijven bewegen, maar vaak is dit lastiger dan dat het lijkt. Om angst voor bewegen weg te nemen en de revalidatie door te kunnen zetten kunnen hartpatiënten komen sporten en door middel van toestellen de conditie gedoseerd gaan verbeteren, waardoor zij zich daardoor beter en zekerder kunnen gaan voelen. Na een rustig opgebouwde en goed gecontroleerde trainingsperiode zal je in het dagelijks leven steeds beter gaan functioneren.

Reuma

Mensen met rheumatische aandoeningen kunnen ondanks hun ziekte ook prima gaan sporten. Gedoseerd sporten op het eigen niveau, dat aangepast is aan de mogelijkheden die de sporter heeft, staat hierbij voorop. Zo kunt u, ondanks u klachten toch sporten, u lichamelijk beter gaan voelen en pijnklachten proberen te beperken.
Uit zeer uitgebreid onderzoek is gebleken dat juist een actief bestaan de klachten kunnen dempen, zelfs relatief zware inspanningen zijn daarbij gunstig.

Diabetes

Sporten voor mensen die suikerziekte hebben is moeilijk. Teveel of juist te weinig inspanning zorgt ervoor dat de suikerspiegel erg kan gaan schommelen en zo veel lichamelijke klachten veroorzaakt. Om deze spiegel onder controle te leren houden en toch lekker in beweging te zijn hebben wij een ideaal programma om ondanks uw suikerziekte toch te sporten. Conditionele programma’s aangevuld met oefentoestellen vormen hierbij de belangrijkste factor.
Er is gebleken dat de afhankelijkheid van de insuline wordt verminderd, omdat het natuurlijk regelmechanisme wordt geactiveerd, ook deze feiten berusten op wetenschappelijk onderzoek.

Obesitas

Overgewicht is wereldwijd een groeiend probleem.
Overgewicht kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten, zoals diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, aandoeningen van de inwendige organen en skeletafwijkingen, maar ook tot verkorting van de levensverwachting. Verantwoord en onder directe begeleiding sporten is het verbeteren van de algehele conditie en het doen toenemen van de hoeveelheid spierweefsel, waardoor de insulinebehoefte positief wordt beïnvloed. SportFit heeft een gespecialiseerde cursus Obesitas.

Deze cursus begint met een test waarbij informatie over uw fitheid wordt vastgelegd en uw persoonlijke omstandigheden worden besproken. Hiermee wordt rekening gehouden tijdens de trainingen. De manier waarop u en uw omgeving beter met uw ziekte kunnen omgaan, wordt tijdens de cursus besproken. Gedurende de cursus zijn er twee evaluatie-besprekingen, waarbij uw vorderingen worden geëvalueerd. Ook een supermarktsessie kan deel uit maken van het programma.

Gratis proefles

Indien u twijfelt of pilates wel bij u past bieden wij u de gelegenheid om gebruik te maken van een gratis proefles.

Tarieven en openingstijden

Voor informatie over de tarieven klik hier.