LYMFEDRAINAGE

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfebanen en hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht, waaronder het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen en de uitwisseling van stoffen en gassen. Deze processen die via het lichaamsvocht verlopen noemen we de waterhuishouding. Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert. Het lymfestelsel (lymfevaten en lymfeknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die daarin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult. Lymfedrainage is dus een normale, natuurlijke functie van ons lichaam. Deze functie kan echter bemoeilijkt worden als gevolg van een ongeval, ziekte of stress.
Op plaatsen waar een overschot aan vocht en/of afvalstoffen in het weefsel zit, kan lymfedrainage worden toegepast. Er zijn verschillende aandoeningen die baat kunnen hebben bij lymfedrainage. Bijvoorbeeld bij lymfoedeem en lipoedeem kan het een positieve bijdrage vormen. Bij ontstekingen dient eerst de ontsteking behandeld te worden, voordat er gestart wordt met lymfedrainage.

WAT IS LYMFEDRAINAGE

Manuele lymfedrainage is een zachte massage waardoor het lymfestelsel gestimuleerd wordt om het (te veel aan) lymfevocht af te voeren. Lymfedrainage wordt vaak in de benen, het gezicht en de armen toegepast.
Lymfedrainage kan worden gecombineerd met andere behandelmethoden om lymfevocht af te voeren. Enkele voorbeelden hiervan zijn zwachtelen van ledematen, oedeem- en fibrosegrepen en een elastische kous. Tezamen vormen ze oedeemtherapie.